Українська мова

Доберить и запишить по 5-6 слiв до свит короля та королеви

Ответ
Всего ответов: 1


Похожие вопросы

Предмет
Українська мова, 16.03.2020 19:30, Andrew1712
Укажіть вид речення.
А. Над хвилями моря, на скелі, хороша дівчина сидить, в лавровім вінку вона сяє, співецькую ліру держить. (Леся Українка)
Б. Дівчина зірвала лавровий вінець і в хвилях шумливого моря знайшла своїй пісні кінець. (Леся Українка)
В. Ти не йди в пишний дім, де музика бринить, де танцюють веселії пари. (Леся Українка).
Ответов: 1
Предмет
Українська мова, 02.03.2019 23:50, salta19
Написать сочинение)) не с интернета! "что значит для меня родное слово? "
Ответов: 3
Предмет
Українська мова, 03.03.2019 20:50, Marfaaax1338
Твiр на тему цей вчинок можна назвати если можно побыстрее
Ответов: 2
Предмет
Українська мова, 04.03.2019 10:50, masgovorchenko
Вiд iменникiв першого рядка утвори за суфiксiв -ян, -ов, -н, -ев, -ин прикметники i поэднай йх з iменниками другого рядка. запиши утворенi словосполучення. 1.глина ,бузок, лiто, вишня, сестра, мама, бабуся, марiйка. 2. посуд, кущ, день,
садок, зошит, брат. хустка, лялька.
Ответов: 4
Предмет
Українська мова, 04.03.2019 11:40, are0t
Розповідь якби птахи і звірі вміли говорити
Ответов: 4
Предмет
Українська мова, 06.03.2019 18:20, BlazeBTM
Потрибно выпысаты з орфографичного словника всли прыкметныки з -нн- ,що вказуют на збильшену ознаку або неможлывисть дии.
Ответов: 4
Предмет
Українська мова, 06.03.2019 21:50, badmaks00
Значення фразеологізмів недремне око, хома невірний, лобом неширокий, не святі горшки ліплять
Ответов: 2
Предмет
Українська мова, 07.03.2019 16:00, prostochel4
Діалог з другом під час прогулянки у вихідний день
Ответов: 2
Вопросов на сайте: 13329560