Физика

Какую вагонетку легче остановить при её движении по инерции: пустую или груженую? почему?

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Физика, 13.03.2019 21:46, froxxxy
Чем можно объяснить потерю энергии альфа частицами при их движении в воздухе? ​
Ответов: 3
Предмет
Физика, 15.03.2019 14:34, vladajoyful
Визначити напруженість та індукцію магнітного поля прямого струму в точці що лежить у повітрі на відстані 40 см від провідника по якому проходить струм 10 а​
Ответов: 1
Предмет
Физика, 18.03.2019 23:36, Kuanova2005
(вариант 1)решите максимально подробно, . с «дано» (условиями), обозначениями и объяснениями.
Ответов: 2
Предмет
Физика, 19.03.2019 12:44, нури43
Як зміниться сила тертя ,якщо брусок покласти на два олівці і переміщувати їх по горизонтальній поверхні
Ответов: 1
Предмет
Физика, 20.03.2019 09:34, зика22
Уплоскому горизонтально розміщеному конденсаторі заряджена краплина ртуті перебуває в рівновазі при напруженості електричного поля е = 80 кв/м. заряд краплини 870 нкл. оцінити радіус краплини.
Ответов: 1
Предмет
Физика, 20.03.2019 18:29, annaegoshina
Определите давление воды и бензина на дно мензурки если общая высота жидкостей 1метр и их массы равны
Ответов: 3
Предмет
Физика, 20.03.2019 20:26, 157390069482
3. написать уравнение скорости тел на основе графика
Ответов: 2
Предмет
Физика, 21.03.2019 22:28, жак77777
Звікна, розташованого на висоті 6 м від поверхні землі, мама кидає гаманець донці, яка тримає руки на висоті 1 м від поверхні землі. швидкість руху гаманця в момент кидка напрямлена горизонтально і дорівнює 5 м/с. на якій відстані має стояти дівчинка щоб гаманець потрапив їй у руки?
Ответов: 1
Вопросов на сайте: